Głogów Gmina Miejska

 

 


Godziny otwarcia Przedszkola
Poniedziałek - Piątek, 6:00 - 16:30

 

 

 

 

Sześciolatek w szkole

                                                                                                                                           

Język angielski –październik(October)


Realizowana tematyka:
•    poznanie nazw części ciała
•    nabywanie umiejętności reakcji na polecenia
•    utrwalanie nazw kolorów i liczebników 1-12


Zwroty:
•    Hello! ( witaj)
•    Goodbye! ( do widzenia)
•    sit down (usiądź)
•    stand up (wstań)
•    stamp your feet (tupnij nogami)
•    clap your hands (klaśnij w ręce)
•    come here (podejdź)
•    open your eyes (otwórz oczy)
•    close your eyes (zamknij oczy)
•    please show me… ( proszę pokaż mi…)
•    I wash… ( ja myję…)
•    right/ left… ( prawa/lewa)
•    What is missing? ( Czego brakuje? )


Części ciała:
•    tummy ( brzuch)
•    nose ( nos )
•    toes (palce u stóp )
•    hair ( włosy )
•    head ( głowa )
•    hands ( dłonie)
•    legs ( nogi )
•    shoulders ( ramiona )
•    eyes ( oczy )
•    ears ( uszy )
•    mouth ( usta )

Piosenki :

„Hallo”
Hello, hello. 
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, "Hello"?
Hello, hello.
Can you stamp your feet? 
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, "Hello"?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?


My body”

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

And eyes, and ears, and mouth,
And nose.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
„ I wash my hair”
I wash my hair.
I wash my toes.
I wash my tummy.
I wash my nose.
Right hand, left hand.
Clap, clap, clap.
Right foot, left foot.
Tap, tap, tap.

"Say Goodbye!”
It is time to say good-bye to all my friends.
It is time to say good-bye to all my friends.
It is time to say good-bye,
Give a smile and wink your eye.     
It is time to say good-bye to all my friends.  
Good-bye, friends!!